ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566
ถนนอุปราช(หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม) และถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชมขบวนแห่เทียนทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ และเทียนโบราณ พร้อมทั้งมีขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆทีส่งเข้าประกวด และมีการแห่เทียนภาคกลางคืน

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านในแต่ละคุ้มวัดจะจัดตกแต่งต้นเทียนของวัดตนให้สวยงาม และนำมารวมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อเข้าร่วมประกวด

จากงานของชาวบ้านก็พัฒนามาสู่การสนับสนุนอย่างจริงจังจากส่วนราชการ ห้างร้านเอกชน ร่วมกับประชาชนทายกทายิกาคุ้มวัดต่าง ๆ และในปี พ.ศ.2519 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.ในขณะนั้น) มาสังเกตการณ์จัดงาน

และตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้น จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” เป็นงานประเพณีระดับชาติ โดยเฉพาะในปีท่องเที่ยวไทย(Amazing Thailand 2541-2542) งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็น 1 ในงานประเพณีที่ถูกโปรโมทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ ถือเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เริ่มต้นจากกิจกรรมชาวบ้าน หลอมหล่อเทียนเล่มใหญ่ จนเป็นงานระดับประเทศในปัจจุบัน

เนื้อหาจาก https://www.museumthailand.com/
ภาพจาก https://www.facebook.com/uboncandlefestival

You Might Also Like

Leave a Reply