งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2566วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย งานบูชาธาตุ (พระธาตุศรี…

Read more

งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด และงานกาชาดอำเภอบ้านกรวด

งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด และงานกาชาดอำเภอบ้านกรวด 2566วันที่ 6-10 เมษายน 2566บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จ…

Read more

งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน

งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน 2566วันที่ 10-12 มีนาคม 2566ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา …

Read more

งานประเพณีท่องเที่ยวประสาทเมืองต่ำ

งานประเพณีท่องเที่ยวประสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี 2566วันที่ 10-12 มีนาคม 2566ณ ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย…

Read more

งานประเพณีตีผึ้งร้อยรัง บุรีรัมย์ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5)

งานประเพณีตีผึ้งร้อยรัง บุรีรัมย์ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5)3-5 เมษายน 2566บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ 10 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จั…

Read more

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566ถนนอุปราช(หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม) และถนนรอบท…

Read more

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ8-12 มีนาคม 2566สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี…

Read more

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน4-12 มีนาคม 2566พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พระบรมธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสา…

Read more