งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
8-12 มีนาคม 2566
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชน 4 เผ่า ประกอบด้วยเผ่า ลาว เขมร ส่วย และเยอ ภายในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เช่น การจำลองบ้าน การแสดงวิถีชีวิต การแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่า การจัดกิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน จุดเช็คอินตลาดโบราณการแสดงและสาธิตผ้าลายมัดหมี่ ลายขอเจ้าฟ้า การย้อมสีธรรมชาติ และแสดงผ้าทอเบญจศรี อัตลักษณ์ผ้าทอศรีสะเกษ การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ การแสดงภาพวาด และสาธิตวาดภาพ

การแสดง แสง เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นการแสดงละครเล่าเรื่องตำนานการสร้างเมืองในอดีตที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 เริ่มการแสดง เวลา 19.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100046358116475

You Might Also Like

Leave a Reply