งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
4-12 มีนาคม 2566
พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

พระบรมธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของ นครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ และจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชาของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/phathatnadun

DCIM\100MEDIA\DJI_0975.JPG

You Might Also Like

Leave a Reply