มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู

มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู
28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566
องค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

พิธีขบวนแห่และเวียนเทียน การแสดง แสง เสียง สมัยทวารวดีบอกประวัติเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฟ้าแดดสงยางแต่อดีต มีจุดเด่นในการทำทะเลธุงงดงามดึงดูดผู้ร่วมงาน


You Might Also Like

Leave a Reply