งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ยโสธร

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ยโสธร 2566
วันที่ 1-5 มีนาคม 2566
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
– พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– พิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566 ชมแสดงแสง สี เสียง สวยงาม ตระการตา

วันที่ 2 มีนาคม 2566
– ชมขบวนรถมาลัยข้าวตอกสวยงามตลอดวัน / การแข่งขันส้มตำลีลา /แข่งขันทำลาบยโสธร /ลุ้นรางวัลมัจฉากาชาด และชมการแสดงบนเวที

วันที่ 3 มีนาคม 2566
– ชมการประกวดร้องเพลงท้องที่ /และการประกวดธิดามาลัยข้าวตอก

วันที่ 4 มีนาคม 2566
– การประกวดร้องเพลงท้องถิ่น /ชมขบวนรถมาลัยข้าวตอกสวยงามตลอดวัน / ลุ้นรางวัลมัจฉากาชาด และชมการแสดงคอนเสิร์ต “ตุ้มโฮม”
วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
– ชมขบวนรถแห่มาลัยข้าวตอก พร้อมขบวนนางรำที่สวยงาม ตระการตา และร่วมพิธีถวายมาลัยข้าวตอก ที่วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

You Might Also Like

Leave a Reply