ฟาร์มเราอยู่ในเขตเงาฝน rain shadow

เขตเงาฝน rain shadow

รู้เขา รู้เรา ร้อยศึก แพ้เรียบ เอ๊ย ชนะหมด

เพราะ KOVID-19 ทำให้เราไปไหนมาไหนไม่ได้ ผมก็เลยต้องใช้ เทคโนโลยี่ออนไลน์ ในการค้นหาเรื่องที่ผมอยากรู้ เช่น ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ที่ผมจะไปอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ เนื่องจาก เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน

🥰🥰Sweet 7 days Farm คือ จุดเหลืองกลางภาพ เป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขา 2 เทือก ด้านเหนือเป็น เทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นกลางระหว่างภาคตะวันออก ภาคกลาง กับภาคอีสาน ด้านใต้ จะเป็นเทือกเขาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

📌📌ลำน้ำในแถบนี้ จะมีต้นน้ำจากเขาทั้งสองเทือกนี้ แล้วไหลลงไปรวมกันที่ แม่น้ำบางปะกง ถ้าดูจากขนาดลำน้ำ สามารถสรุปได้เลยว่า ปริมาณฝนค่อนข้างต่ำ ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ผมจะไปตั้งฟาร์ม อยู่ใน เขตเงาฝน (rain shadow) หมายถึง ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ น้ำฝนจะถูกเขาด้านใต้กั้นไว้ และในช่วงที่มีพายุเข้าจากทะเลจีน ก็จะติดเทือกเขาพนมดงรัก

💕💕รู้ไว้เป็นข้อมูล เวลาคิดจะทำอะไร จะได้ มโน บนพื้นฐานที่เป็นจริง ครับ หุ หุ

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/Sweet7daysFarmDiary เมื่อ 12 เมษายน 2020

You Might Also Like

Leave a Reply