ข้อมูลมีไว้ ให้เราหา (ข้อมูลน้ำบาดาล)

🥰🥰 ข้อมูลมีไว้ ให้เราหา เพราะ Sweet 7 days Farm ตั้งอยู่ตรงกลางของ เขตเงาฝน (rain shadow) การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้…

Read more

ฟาร์มเราอยู่ในเขตเงาฝน rain shadow

รู้เขา รู้เรา ร้อยศึก แพ้เรียบ เอ๊ย ชนะหมด เพราะ KOVID-19 ทำให้เราไปไหนมาไหนไม่ได้ ผมก็เลยต้องใช้ เทคโนโลยี่ออนไลน์ ในกา…

Read more