งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2566
วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566
พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย


งานบูชาธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก) พิธีทำบุญตักบาตรพิธีล้างพระธาตุ พิธีคารวะพระธาตุ พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีสรงน้ำธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ และพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ

กิจกรรมแบ่งออกได้ดังนี้
– พิธีล้างพระธาตุและคารวะธาตุ
– พิธีแห่นาค พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย
– พิธีถวายต้นผึ้ง

You Might Also Like

Leave a Reply