งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน

งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน 2566
วันที่ 10-12 มีนาคม 2566
ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ประเพณีร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่น ที่เรียกว่า “กินเข่าค่ำ” ซึ่งจัดเป็นอาหารพื้นเมืองโคราช 1 โตก สำหรับ 5 คน ควบคู่ไปกับการนั่งชมการแสดงจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะปุระ

การประกวดตำข้าว การประกวดผลผลิตการเกษตร การประกวดแม่ม่ายสูงเนิน การประกวดไก่พื้นเมือง การสานสุ่มไก่ การประกวดผัดหมี่ส้มตำลีลา การแข่งขันมวยไทย และการประกวดสาวงามกินเข่าค่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/กินเข่าค่ำอำเภอสูงเนิน-104107424279807/

You Might Also Like

Leave a Reply