ตรุษไทยภูผาม่าน

ตรุษไทยภูผาม่าน 2566
วันที่ 21-23 มีนาคม 2566
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ร่วมชมพิธีขอขมาผู้สูงอายุ การประกวดเทพีตรุษไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Phuphamandistrict/

You Might Also Like

Leave a Reply