งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ…

Read more