สโลว์ไลฟ์ของผม ปลูกไม่ต้องมาก แค่วันละต้น ก็พอแล้ว

สโลว์ไลฟ์ของผม ปลูกไม่ต้องมาก แค่วันละต้น ก็พอแล้ว 🐳🐳ฝนตก น้ำท่วมถนน รถติด ไปทำงานไม่ทัน เป็นทุกข์ของคนเมืองใหญ่ แต่สำหร…

Read more

When We Hit a Corner: เมื่อเราถูกต้อนให้จนมุม

When We Hit a Corner: เมื่อเราถูกต้อนให้จนมุม .. เราจะเป็นดั่งเมล็ดทองหลาง ที่พร้อมจะงอกอีกครั้ง .. #นายตู่กล่าวไว้ 🍄🍄ทร…

Read more