งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน

งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน 2566วันที่ 10-12 มีนาคม 2566ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา …

Read more

งานประเพณีท่องเที่ยวประสาทเมืองต่ำ

งานประเพณีท่องเที่ยวประสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี 2566วันที่ 10-12 มีนาคม 2566ณ ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย…

Read more

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ8-12 มีนาคม 2566สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี…

Read more

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน4-12 มีนาคม 2566พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พระบรมธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสา…

Read more

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ…

Read more

มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู

มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566องค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสิ…

Read more

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ยโสธร

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ยโสธร 2566วันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  วันที่…

Read more