ช้อปแต่เช้า เห็ดยูคา จาก Sweet 7 Days Farm

ช้อปแต่เช้า เห็ดยูคา จากในฟาร์ม🥰🥰 อยู่ที่ Sweet 7 Days Farm ผมไม่ได้ตั้งเวลาปลุกจากมือถือ แต่ตื่นตามตะวัน พอแสงรำไรเริ่ม…

Read more

When We Hit a Corner: เมื่อเราถูกต้อนให้จนมุม

When We Hit a Corner: เมื่อเราถูกต้อนให้จนมุม .. เราจะเป็นดั่งเมล็ดทองหลาง ที่พร้อมจะงอกอีกครั้ง .. #นายตู่กล่าวไว้ 🍄🍄ทร…

Read more

โหมดทดลองเพาะต้นไม้ ที่บ้านใน กทม.

🥰🥰ช่วงนี้ยังอยู่ในโหมดทดลองเพาะต้นไม้ อยู่ที่บ้านในกรุงเทพ .. สระแก้วฝนยังไม่ตกสักแหมะ .. โควิดก็ยังไม่เลิก 🌿🌿ต้นทองหลาง…

Read more

ทุนมีน้อย แต่เวลามีเหลือเฟือย .. วิถีของฟาร์มแห่งนี้

ทุนมีน้อย แต่เวลามีเหลือเฟือย .. วิถีของฟาร์มแห่งนี้ สภาพดินใน Sweet 7 days Farm เป็น ดินทราย มีอินทรีย์วัตถุต่ำ สิ่งแรก…

Read more

ปลูกทีละต้น เรียนรู้ทีละเรื่อง

ปลูกทีละต้น เรียนรู้ทีละเรื่อง ระหว่างที่ยังเข้าพื้นที่ Sweet 7 days Farm ไม่ได้ เนื่องจากโควิด นอกจากหาความรู้จากเน็ต ส…

Read more