งานอาบน้ำแร่ แลระนอง

งานอาบน้ำแร่ แลระนอง
24 มีนาคม – 2 เมษายน 2566
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

มีกิจกรรมด้านน้ำแร่ และสุขภาพดีด้วยแพทย์ทางเลือก กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข กิจกรรมของดีศรีท้องถิ่น และตลาดย้อนยุค กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จำลองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมการประกวดหนูน้อยน้ำแร่ระนอง ธิดาน้ำแร่ระนอง กิจกรรมขบวนรถสวยงามของดีแต่ละอำเภอ กิจกรรมเดินแบบผ้าพื้นเมือง กิจกรรมประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถิ่น กิจกรรมประกวด Cover Dance และกิจกรรมออกร้านกาชาด


You Might Also Like

Leave a Reply