วันทุเรียนชะนี เกาะช้าง

วันทุเรียนชะนี เกาะช้าง
5-17 เมษายน 2566
ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

มีการจำหน่ายผลไม้ราคาถูกจากชาวสวนโดยตรง การประกวดผลไม้ และการประกวดผลไม้แปรรูปและการประมูลทุเรียนพันธ์ดีของเกาะช้าง

สวนลุงทบ ทุเรียนเกาะช้าง

You Might Also Like

Leave a Reply