งาน สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี

งาน สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี
10-12 มีนาคม 2566
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ชมและเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ที่ล้ำค่าจากฝีมือคนในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และกล้วยไม้นานาพันธุ์ ชมการสาธิตการผลิตสินค้าเครื่องเบญจรงค์ 

You Might Also Like

Leave a Reply