งานประเพณีกวนข้าวทิพย์เมืองโบราณดงละคร มาฆะปุณณมีศรีดงละคร

งานประเพณีกวนข้าวทิพย์เมืองโบราณดงละคร มาฆะปุณณมีศรีดงละคร 2566
5-6 มีนาคม 2566
ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

🔶️กำหนดการ🔶️
🔻วันที่ 5 มีนาคม 2566
เวลา 16.30 สวดเจริญพุทธมนต์เย็น และบวชชี พราหมณ์
🔻วันที่ 6 มีนาคม 2566
เวลา 07.30 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหาร
เวลา 09.30 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองโบราณดงละคร
พิธีกวนข้าวทิพย์เมืองโบราณดงละครพร้อมรับชมการแสดงนาฎศิลป์ และดนตรีไทย
พิธีเวียนเทียนรอบโบราณสถานเมืองโบราณดงละคร
🔶️พร้อมรับข้าวทิพย์และน้ำทิพย์ ที่ผ่านพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองโบราณดงละคร🔶️
👉มีบริการรถรางจากจุดจอดรถถึงหน้างาน 👈👈

งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เมืองโบราณดงละคร มาฆะปุณณมี ศรีดงละคร มีปฏิบัติ ณ โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองโบราณดงละคร ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 เมตร โดยตำบลดงละครนั้น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มี 13 หมู่บ้าน

พิธีกวนข้าวทิพย์ของตำบลดงละคร จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ โบราณสถานเมืองโบราณดงละคร โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์และเครื่องปรุงในการกวนข้าวทิพย์ ใครมีเครื่องปรุงอะไรก็นำมารวมกัน ที่ไม่มีก็บริจาคเงินร่วมจัดซื้อ

เมื่อถึงวันประกอบพิธีก็มาช่วยกันกวนจนสำเร็จ ซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะนำไปถวายพระสงฆ์แบ่งปันกันไปรับประทานหรือฝฝากบุคคลที่เคารพนับถือ นับเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นที่แฝงด้วยจริยธรรมและคติธรรม สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อที่ดีงามของท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความสามัคคีพร้อมเพรียงของชาวบ้านเป็นหลัก

You Might Also Like

Leave a Reply