งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 3-12 มีนาคม 2566
ณ สนามหน้าเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร และ บริเวณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง

งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ถือเป็นประเพณีโบราณ คำว่า นบ เป็นคำโบราณ แปลว่า ไหว้ ดังนั้น การ นบพระ จึงหมายความว่า ไหว้พระ สำหรับคำว่าเล่นเพลง คือ การละเล่นสนุกสนานพื้นบ้าน โดยมีการร้องเพลงพื้นบ้าน มีชายหญิงร่วมร้องและร่ายรำเป็นที่สนุกภายหลังจากได้ทำบุญทำกุศลแล้ว

You Might Also Like

Leave a Reply