เทศกาลพายเรือเที่ยวป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด

เทศกาลพายเรือเที่ยวป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด
วันที่ 1-31 มีนาคม 2566
แก่งบางระจัน ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมพายเรือล่องลำน้ำเข็ก เริ่มต้นจากแก่งบางระจัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมให้อาหารปลา ค้นหาตำนานหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อ ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืดแห่งเดียวในประเทศไทย

แก่งบางระจัน เป็นแก่งที่ตั้งอยู่บนลำน้ำเข็ก ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หน่วยหนองแม่นา มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งอาศัยของแมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย

แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Craspedacusta sowerbyi เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกและหายาก มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชอบอาศัยตามรากพืช ก้อนหิน หรือตอไม้ใต้ผิวน้ำ เมื่อแมงกะพรุนน้ำจืดเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายร่ม มีหนวดยาว ๆ รอบ ๆ วงแหวนซึ่งมีเข็มพิษอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการจับเหยื่อที่เป็นแพลงตอน

เทศกาลพายเรือ ตามหาแมงกะพรุนน้ำจือ จัดขึ้นในช่วงนี้เพราะ วงจรชีวิตของแมงกะพรุนน้ำจืดในช่วงนี้ จะเป็นช่วงเวลาผสมพันธุ์ ซึ่งมี กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าในเขต ตำบลหนองแม่นา กลุ่มชาวบ้านที่พยายามรักษาแก่งน้ำแห่งนี้ ให้ปราศจากการบุกรุกจากกลุ่มนายทุนใด ๆ ซึ่งเป็นแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งรู้ข้อมูลในท้องถิ่นดีที่สุด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ตอบคำถาม และพาเที่ยว มีทั้งโปรแกรมในการเดินทางค้างแรมในป่า และการพายเรือเพื่อชมแมงกะพรุนเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรียนรู้ธรรมชาติร่วมไปกับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการล่องเรือชมแมงกะพรุนแล้วยังสามารถชมพืชพันธุ์ และสัตว์นานาชนิด ที่เป็นพืชและสัตว์ประจำท้องถิ่น เช่น หอยก้นตัด ปลาประจำท้องถิ่น ผีเสื้อที่หายากหลายชนิด เช่น ผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อเหลือง หนามใหญ่ โคนปีกดำ และผีเสื้อหางแหลมเป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา โทร : 081 041 2558

You Might Also Like

Leave a Reply