งานปิดทองขอพรหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว

งานปิดทองขอพรหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2566 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วันที่ 9-17 มีนาคม 2566

งานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขึ้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี

ตามปฏิทินจันทรคติ มีพิธีสำคัญ ดังนี้

1. พิธีถวายผลไม้แก่หลวงพ่อโต เริ่มช่วงเช้าเวลาประมาณ 4.00 น.

2. พิธีแห่องค์หลวงพ่อโต เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นการแห่ทางน้ำเคลื่อนขบวนไปตามคลองดำเนินสะดวก ยาว 32 กิโลเมตร ไปกลับ 64 กิโลเมตร มีเรือของชุมชนมาร่วมขบวนแห่ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น โดยเรือทุกลำจะได้รับผ้ายันต์ที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วเป็นสิ่งมงคลตอบแทน

3. พิธีเฉลิมฉลองมหรสพสมโภช ระยะเวลา 9 วัน 9 คืน  ในช่วงกลางวันประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาขอพรกราบไหว้สักการบูชาหลวงพ่อโต ซึ่งมีความเชื่อว่าการไหว้หลวงพ่อโตวันไหนก็ไม่เหมือนกับการไหว้หลวงพ่อโตในช่วงงานประจำปี เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก กลางคืนมีมหรสพสมโภชตลอดงาน เช่น ภาพยนตร์ โขน ลิเก งิ้ว ละครลิง ละครรำ ตลอดจนร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนย่านชุมชนหลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาแต่โบราณมีการจัดงานสักการบูชาและปิดทององค์หลวงพ่อโตเป็นประจำทุกปี หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยอู่ทอง องค์พระก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่กับทรายแดงเชื่อมต่อกันแล้วไล้ด้วยปูน หน้าตักกว้างประมาณ ๒ เมตร สูงประมาณ ๓ เมตร พระพักตร์อิ่มเอม พระเมาลีตอนโคนเป็นรูปกลีบบัว ส่วนปลายแหลมเป็นเปลวเพลิง ตรงกลางเป็นรูปอุณาโลม เม็ดพระสกขมวดปลายแหลมเป็นก้นหอย พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระอุระกว้าง พระเพลาเป็นแบบสมาธิ พระหัตถ์ขวาวางลงบนพระอนุชา

You Might Also Like

Leave a Reply