งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร
เยือนถิ่นเมืองพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย
วันที่ 17 – 26 มีนาคม 2566
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง

ภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี สกุลช่างเมืองเพชร การแสดงพลุดอกไม้ไฟ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากภายในและต่างจังหวัด ร้านค้า ร้านอารอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น สินค้าพื้นเมืองเพชรบุรี ของดี ของอร่อย ของเด็ด และกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/petburi.culture

You Might Also Like

Leave a Reply