งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566
“2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ)
ณ พระธาตุดอยตุง วัดน้อยดอยตุง และวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มีนาคม 2566

  • การเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ณ วัดศาลาเชิงดอย
  • พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดน้อยดอยตุง
  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ ณ วัดน้อยดอยตุง
  • ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ วัดพระธาตุดอยตุง

วันที่ 6 มีนาคม 2566

  • พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดน้อยดอยตุง
  • พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง ณ ลานพระธาตุดอยตุง
  • ขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง
  • พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา
  • พิธีถวายเครื่องสักการะ พระธาตุดอยตุง
  • พิธีสรงน้ำพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/chiangrai.culture

You Might Also Like

Leave a Reply