เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจำปี 2566 ระหว่าง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566
ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรม กิจกรรมบวชเนกขัมมะ และศีลจาริณี กิจกรรมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม

You Might Also Like

Leave a Reply