ปอเทือง ปุ๋ยพืชสด

ปอเทือง ปุ๋ยพืชสด

หน้าฝน หญ้าขึ้นรก เมื่อถางหญ้าแล้ว ผมก็หว่าน เมล็ดปอเทือง ซึ่งได้รับจาก พัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว นอกจากจะเป็น ปุ๋ยพืชสด ที่ดีแล้ว ยังคลุมหญ้าไม่ให้เกิดด้วยครับ

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/Sweet7daysFarmDiary เมื่อ 20 กรกฎาคม 2021

You Might Also Like

Leave a Reply