ฝนทิ้งช่วง น้ำในสระลดลงไป 2 ขั้นบันไดแล้ว

ฝนทิ้งช่วง ที่ Sweet 7 Days Farm

แดดเปรี้ยงแต่เช้า ฝนทิ้งช่วง น้ำในสระลดลงไป 2 ขั้นบันไดแล้ว แต่ต้นไม้ยังคงเขียวสดใสดี 🥰🥰🥰

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/Sweet7daysFarmDiary เมื่อ 4 กรกฎาคม 2021

You Might Also Like

Leave a Reply