ใครไม่รู้กล่าวไว้ว่า mindset เป็นเรื่องสำคัญ

ทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

ใครไม่รู้กล่าวไว้ว่า mindset เป็นเรื่องสำคัญ

ผมว่าน่าจะจริง เพราะเวลาคิดว่า จะทำอย่างไรให้ ต้นขี้เหล็กงาม แทนที่จะนึกถึงปุ๋ยเคมี ผมก็จะนึกถึงการ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
การนำเอาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งบางคนอาจจะเผาทิ้ง นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
อย่างในรูป เป็นการทำ ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง จากเศษใบไม้ใบหญ้า ที่ได้จากการกวาดหน้าบ้าน มารวมกับขี้วัว (ถุงละ 30 บาท) และเพิ่มเติมจากตำรา คือ เชื้อ พด.2 ซึ่งได้มาจาก พัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว แล้วขยันรดน้ำทุกวันครับ
และในแปลงขี้เหล็ก ผมยังกองปุ๋ยแบบนี้อีก 2 กองใหญ่ (มาก)

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/Sweet7daysFarmDiary เมื่อ 26 เมษายน 2021

You Might Also Like

Leave a Reply