ที่นี่ Slow Life ทั้งผู้คน และต้นไม้

เพาะกล้า เพกา แบบ Slow Life

ที่นี่ Slow Life ทั้งผู้คน และต้นไม้

🎵🎵หลายวันก่อนหน้านี้ ผมไปขุด รากต้นเพกา (ลิ้นฟ้า) แล้วนำมาปักชำลงในถ้วยเครื่องดื่ม (รียูส) โดยไม่ได้นำไปแช่น้ำยาเร่งราก อย่างที่ผู้รู้ทั้งหลายแนะนำผ่านโซเชียล .. ผมรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ เช้า และเฝ้ามองเธอ อย่างใจจดใจจ่อ ว่าเมื่อไร ชีวิตใหม่ จะปรากฎสักที

🌿🌿และแล้ว ตุ่มเล็ก ๆ สีเขียวสด เริ่มโผล่จากเปลือกที่เริ่มแห้งสีน้ำตาล และเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นกิ่ง และใบ ที่พร้อมจะใหญ่โตเป็นต้นใหม่ อย่างมั่นคง

🐳🐳ชีวิตของผม ที่ Sweet 7 Days Farm ไม่ได้เร่งรีบอะไร แล้วทำไม ผมต้องเร่งให้เพกา เธองอกไว ด้วยสารเร่งด้วย .. ผมบอกเพื่อนด้วยประโยคคำถาม เมื่อเพื่อนผมบอกให้ผมใช้สารเร่ง แช่รากเพกา ก่อนจะปักชำ

🐥🐥ชีวิตใหม่ จะอุบัติหากมีความพร้อม อาจจะใช้เวลาบ้าง ไม่มีคำว่า ช้า หรือ เร็ว เกินไป .. เพราะความพร้อมของแต่ละชีวิตล้วนแตกต่างกัน ครับ

🐰🐰ก่อนสิ้นฝน เพกา ผู้ยังเยาว์ คงจะได้ลงในแปลง แม้อาจจะยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรจะเป็น ผมคงต้องประคบประหงมเธอพอสมควร แต่เพราะ ที่ ฟาร์มของเรา เปี่ยมไปด้วยความรัก ไม่ใช่ฟาร์มแบบอุตสาหกรรม ที่ชีวิตจะต้องเคลื่อนไปตามไลน์ และถูกดีดออกไป หากไม่อยู่เกณฑ์ที่กำหนด

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/Sweet7daysFarmDiary เมื่อ 22 กรกฎาคม 2020

You Might Also Like

Leave a Reply