วางผังของฟาร์ม แบบมโน ๆ

ผังฟาร์ม

โน ให้แจ่มชัด เวลาทำจะได้ไม่พร่ามัว

เพราะโควิด จะขยับไปดูพื้นที่จริง ก็ทำไม่ได้ ก็เลยลองวาง แผนผังที่ดิน คร่าว ๆ แบบไม่มีข้อมูลอะไรมากนัก

นึกถึงตอนสร้างบ้าน ช่วงแรกก็เริ่ม สร้างบ้านบนกระดาษ บ้านที่ออกมา ประมาณ 80% อย่างที่คิดไว้ งบก็ไม่บานปลาย เหมือนอย่างที่เขาพูด ๆ กันครับ

ทิศเหนืออยู่ทางบ้าน ทิศใต้อยู่ทางปลูกป่า ทิศตะวันตกอยู่ทางสระน้ำยาว ๆ พื้นที่ลาดชันนิด ๆ จากด้านปลูกป่า สภาพน้ำยังไม่ชัดเจน หน้ากว้างประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 320 เมตร สภาพดินยังไม่ชัดเจน

เพื่อน ๆ มีข้อคิดความเห็นประการใด ยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่งครับ

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/Sweet7daysFarmDiary เมื่อ 13 เมษายน 2020

You Might Also Like

Leave a Reply