ขอบคุณ ขอบคุณหลายหลาย

เงินแต่ละบาท มีพลังมากกว่าที่คิด

🥰🥰ขอขอบคุณ ทุกแรงสนับสนุนครับ

เงินแต่ละบาท มีพลังมากกว่าที่คิด

Update ล่าสุด
15/02/2563 18.55 BBL ยอดเงินโอน 200 บาท
ยอดรวมนับแต่เปิดเพจเมื่อ 25/12/2019 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,450 บาท

ช่วงนี้ต้องขออภัย ที่ไม่สามารถผลิตคลิปได้ตามที่วางไว้ เนื่องจาก คลิกเม้าส์ ในช่วงการตัดต่อ VDO มากไป จน กล้ามเนื้อแขนขวาอักเสบ ถ้าอาการดีขึ้น คงเดินหน้าต่อครับ

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/aManCalledToo เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2020

You Might Also Like

Leave a Reply