จาก Mrt อิสรภาพ ไปจบที่ Mrt สนามไชย

สะพานพุทธ

เป็นเส้นทาง เดินเที่ยว 2 ราชธานี ของไทยเราทีเดียว

โปรแกรมคร่าว ๆ จะเป็นประมาณนี้

 • โผล่จากใต้ดิน MRT อิสระภาพ เลี้ยวเข้า วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ชมอุโบสถที่มีกุดเล็ก ๆ เรียงรายรอบ
 • เก็บภาพบ้านไม้เก่า เชิง สะพานเจริญพาสน์
 • เดินลัดเลาะเข้าตรอก กุฏิเจริญภาสน์
 • แวะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน (วังเดิม2)
 • แวะ มัสยิดต้นสน กุฎีบางกอกใหญ่ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กุฎีใหญ่ เป็น มัสยิดซุนนี ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประมาณกันว่าเป็นมัสยิดที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2153 -2171) ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา
 • เก็บภาพหน้า บ้านพาทยโกศล (เชิงสะพานอนุทินสวัสดิ์) : บ้านพาทยโกศลเป็นสายสกุลของนักดนตรีไทยอีกสำนักหนึ่งที่มีบทบาทมากมายในแวดวงการดนตรีไทยรวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 3 https://www.facebook.com/Parttayakason/
 • เข้าชุมชนกุฏิจีน :
  *โบสถ์ซางตาครูซ
  *ศาลเจ้าเกียนอันเกง
  *ร้านขนมป้าเป้า
  *ร้านขนมแม่เล็ก
  *วัดกัลยา
  *สยิดกูวติลอิสลาม หรือ ตึกแดง
  *พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน https://www.facebook.com/baankudichinmuseum
 • แวะวัดประยูร
 • ขึ้นสะพานพุทธ
 • ตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาด
 • วัดราชบพิตร + มิวเซียมสยาม (ถ้ามีเวลา)
 • มุดใต้ดิน MRT สนามไชย กลับบ้าน

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/aManCalledToo เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2020

You Might Also Like

Leave a Reply