นายตู่ ชวนไปเดินเล่น ตลาดพลู ยัน ตลาดวัดกลาง

ตลาดพลู

ระหว่างค้นข้อมูลที่จะ นั่งรถไฟ ไปเที่ยว มหาชัย – ท่าฉลอม เจอข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ตลาดกลาง เลยขอแปะไว้ เพื่อค้นข้อมูลเพิ่มเติมครับ

โปรแกรมคร่าว ๆ สำหรับทริปนี้ จะประมาณนี้ครับ
ลง BTS ที่สถานีตลาดพลู
เดินเก็บภาพที่ ตลาดพลู

เดินเก็บภาพ ตลาดกลาง ตลาดบก ที่คู่ขนานกับตลาดน้ำ .. พายเถอะนะแม่พาย เตี๋ยวตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า ..

แวะ วัดราชคฤห์ หรือ วัดมอญ : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช + พระยาสีหราชเดโช (พระยาพิชัยดาบหัก) ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางยี่เรือเหนือ มีสร้างพระอุโบสถสร้างพระปรางค์เหลี่ยมย่อไม้ยี่สิบ อยู่ทั้ง 4 ด้านของพระอุโบสถ สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ที่นำมาจากกรุงราชคฤห์แห่งประเทศอินเดีย

สร้างพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง และสร้างภูเขาจำลอง (ภูเขามอ) พร้อมทั้งสถูปนำเอาพระบรมธาตุมาบรรจุไว้ เพื่อให้เป็นทีสักการบูชาแก่พุทธศาสนิกชนสืบมา ต่อมา พระเจ้าตากสินมหาราชได้สวรรคต ส่วนพระยาสีหราชเดโช ได้สิ้นชีวิตลงตามพระเจ้าตากสิน ได้นำเอาศพบรรจุไว้ที่วัดบางยี่เรือ (ปักหมุด เขามอ พระปรางค์บรรจุอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง)

ชมวัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู) (ปักหมุด หน้าบันอุโบสถ ภาพเขียนในอุโบสถ)

แวะวัดอินทารามวรวิหาร (วัดใต้) เป็นวัดที่มีความสำคัญมากในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี รวมทั้งพระราชอัครมเหสีของพระองค์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น พระแท่นบรรทม (ปักหมุด เจดีย์พระเจ้าตากสิน เจดีย์พระมเหสีพระเจ้าตากสิน พระแท่นบรรทม พระรูปจำลองพระเจ้าตากสิน)

ภาพ : จาก mgronline

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/aManCalledToo เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2020

You Might Also Like

Leave a Reply