สะพานพิทยเสถียร

สะพานพิทยเสถียร

วามงดงามที่ชินตาจนลืมเลือน

สะพานพิทยเสถียร หรือ คนรุ่นแม่ผม เรียกว่า สะพานเหล็กล่าง เป็นสะพานที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ที่ผมเห็น ตั้งแต่เป็นเด็ก

สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ สภาพแวดล้อม จากสะพานคร่อมคลอง สายน้ำที่มีชีวิต น้ำขึ้นลงตามวงจรของกระแส มีเรือสัญจร ไม่ใช่เพียงโชว์แขก หากคือวิถีของผู้คน มาเป็น บ่อน้ำครำ ที่พาดผ่านกลางเมือง อย่างน่าอดสู

อดไม่ได้ที่จะบ่น ทั้ง ๆ ที่เป็นวันที่รื่นรมย์ เดินชื่นชมความงามของเมืองกรุง ด้วยสายตาของ ผู้สูงวัย แม้จะสวมแว่นสีชมพูแล้วก็ตาม
ผมกำลังตัดต่อคลิปที่เดินถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ น่าจะเสร็จวันนี้ครับ

โพสครั้งแรกใน https://www.facebook.com/aManCalledToo เมื่อ 15 มกราคม 2020

You Might Also Like

Leave a Reply