เทศกาลเปิดโลกทะเลชุมพร

เทศกาลเปิดโลกทะเลชุมพร 2566
วันที่ 24-28 มีนาคม 2566
ณ ชายหาดทุ่งวัวแลน อ.ประทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลหายาก  กิจกรรมจำหน่ายอาหารทะเล กิจกรรมดนตรี การจำหน่ายสินค้า OTOP

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/MarineFestival

You Might Also Like

Leave a Reply