งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566
วันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00-21.00 น.
ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

😛 ชม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร
🤤 ชิม มะม่วงแปดริ้วหลากสายพันธุ์ ข้าวเหนียวมะม่วง อาหารและของดีเมืองแปดริ้ว
🤑 ช็อป มะม่วงคุณภาพจากสวนเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
🤗 แชร์ ถ่ายรูปคู่จุดเช็คอิน เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน
💙 บริการสแกนจ่ายเพิ่มความสะดวกในการจับจ่าย ได้ทั้งงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/kaset8riew.doae

You Might Also Like

Leave a Reply