ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก

ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี
งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
วันที่ 24-26 มีนาคม 2566
ณ บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำวังฝั่งกาดกองต้า (กองฮิมวัง) และฝั่งหลังจวนผู้ว่าฯ

ชมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สะพานรัษฎาภิเศก นิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด มุมถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมสาธิตงานประดิษฐ์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารท้องถิ่น

🔸 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
08.30 น. – ผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
– “กิจกรรมการประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก
ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)”
09.00 น. – วิทยากรบรรยายให้ความรู้เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของสะพานรัษฎาภิเศก
10.00 น. – ผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพลงมือสร้างสรรค์ผลงาน
16.00 น. – ปิดรับผลงานการวาดภาพของผู้เข้าร่วมประกวด
16.15 น. – คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก
17.30 น. – กิจกรรมงาน “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี”
19.30 น. – การแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง”


🔸 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
17.30 น. – กิจกรรมงาน “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี”
18.00 น. – ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย
18.30 น. – พิธีเปิดงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้ประกวดวาดภาพฯ
19.30 น. การแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปีและสีสันแม่น้ำวัง” รอบที่ 1
20.30 น. การแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง” รอบที่ 2


🔸 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบนสะพานรัษฎาภิเศกแบบล้านนา
17.30 น. – กิจกรรมงาน “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี”
18.00 น. – ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย
19.30 น. การแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปีและสีสันแม่น้ำวัง” รอบที่ 1
20.30 น. การแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง” รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nakhonlampang.pr


You Might Also Like

Leave a Reply