เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก

เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก 2566
มีนาคม 2566 (รอกำหนดการ)
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมภายในงาน การประกวดผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ ประกวดข้าวเหนียวมูนหน้ามะม่วง การจำหน่ายผลไม้ กิ่งพันธุ์ สินค้าผลผลิตการเกษตร สินค้า OTOP การประกวดธิดามะม่วง

You Might Also Like

Leave a Reply