เทศกาลกินปลาทูและของดี เมืองแม่กลอง

เทศกาลกินปลาทูและของดี เมืองแม่กลอง 2566
ธันวาคม 2566 (รอกำหนดการ)
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PlatooFest/

You Might Also Like

Leave a Reply