งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2566
วันที่ 21-30 เมษายน 2566
หน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม

เลือกซื้อลิ้นจี่จากเกษตรกรโดยตรง ชมการประกวด ลิ้นจี่ และจำหน่ายสินค้า ของดีของเด่นสมุทรสงคราม

You Might Also Like

Leave a Reply