เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า

เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า
ปี 2566 (รอกำหนดการ)
ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

การแสดงของเยาวชนในท้องถิ่นบนเวที การประกวดมะม่วงและประกวดปลากัด การจำหน่ายมะม่วงและของดีบางคล้าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ มะพร้าวน้ำหอม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก

You Might Also Like

Leave a Reply