โนรา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นตำนานครูต้นโนรา

โนรา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นตำนานครูต้นโนรา
17-19 มีนาคม 2566
วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

You Might Also Like

Leave a Reply