เน็ตสปีด 42 Mbps .. สโลว์ไลฟ์ ของจริงเลยครับ

เน็ตออนไลน์ อีกหนึ่งของ ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบท สปีด 42 Mbps .. สโลว์ไลฟ์ ของจริงเลยครับ 🐥🐥ช่วง 2-3 วันที่ผ่าน…

Read more