เรียนวันละเรื่อง รู้จักกันวันละต้น

🌿🌿เรียนวันละเรื่อง รู้จักกันวันละต้น เกรงใจคนในพื้นที่ หลังจากเช็ค อสม.ในพื้นที่ ที่ตั้งของฟาร์ม ว่า ถ้าจะโฉบไปดูพื้นที่…

Read more