เมื่อโซเชียลเปลี่ยนไป เราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อชัยชนะ

ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผมทำงานในศูนย์การค้าใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพ แผนกใกล้ ๆ กับแผนกผม คือ แผนกประชาสัมพันธ์ ยุคนั้น เป็นยุคโ…

Read more