วณิพก ต้องมีโชว์ The Show Must Go ON

The Show Must Go ON โปรเจคที่เราวางไว้ มักจะสะดุดหยุดลงได้ง่าย ๆ เพียงเพราะ ตัวแปร ที่มาเหนือความคาดคิด 100 ทริปเดินเที่…

Read more