New normal ของผมใน Sweet 7 days Farm

🍄🍄ฝนยังตกต่อเนื่อง หนักบ้าง เบาบ้าง หยุดบ้าง แต่น้ำยังไม่ขังนา ไม่แน่ใจว่า ยังไม่ได้เวลา หรือ พื้นดินแถวนี้ เป็นแบบนี้ เ…

Read more