ขี้เหล็กพันเมล็ด จะงอกถึงครึ่งไหมนะ ??

เผลอแป๊บเดียว กล้าขี้เหล็ก 200 ต้น ที่ได้มาจากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าสระแก้ว ผมก็ปลูกลงแปลงเสร็จเรียบร้อย และจากการค้นข้อมูล…

Read more

ต้นไม้พร้อมดื่ม เอ๊ย ต้นไม้พร้อมปลูก

ต้นไม้พร้อมดื่ม เอ๊ย ต้นไม้พร้อมปลูก 🌴🌴รอบ ๆ Sweet 7 Days Farm มีความหลากหลายทางชีวภาพพอสมควร เมื่อนำมารวมกับเพื่อนผม ซึ…

Read more

ลองทำ แกลบดำ ใช้ปรับปรุงดิน

ลองทำ แกลบดำ ใช้ปรับปรุงดินครับ 🎵🎵ระหว่างที่ค้นเรื่องการปรับปรุงดินจากเน็ต ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับ แกลบดำ ว่าสามารถนำมา ปรั…

Read more