โหมดทดลองเพาะต้นไม้ ที่บ้านใน กทม.

🥰🥰ช่วงนี้ยังอยู่ในโหมดทดลองเพาะต้นไม้ อยู่ที่บ้านในกรุงเทพ .. สระแก้วฝนยังไม่ตกสักแหมะ .. โควิดก็ยังไม่เลิก 🌿🌿ต้นทองหลาง…

Read more