ฟาร์มเราอยู่ในเขตเงาฝน rain shadow

รู้เขา รู้เรา ร้อยศึก แพ้เรียบ เอ๊ย ชนะหมด เพราะ KOVID-19 ทำให้เราไปไหนมาไหนไม่ได้ ผมก็เลยต้องใช้ เทคโนโลยี่ออนไลน์ ในกา…

Read more